WELCOME TO "O-REZ" BLOG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Budaya!!!

Wellcome to my blog !
Selamat datang teman-teman pecinta budaya ... Blog ini O-Rez buat untuk memberi sedikit bantuan kepada teman-teman yang sedang membutuhkan naskah-naskah teater, cerpen, maupun monolog. Tak perlu panjang lebar, silahkan nikmati naskah-naskahnya !!!
Semoga berguna !!!

Keep Smiling From O-Rez :)

Label

Senin, 04 Februari 2013

MANGIRMANGIR
Karya Pramudya Ananta Toer

Dramatic Personae


Wanabaya,
Ki Ageng Mangir, pemuda, + 23 tahun, prajurit, pendekar, panglima Mangir, tua Perdikan Mangir, tampan, tinggi, perkasa dan gagah.

Baru Klinting,
tetua Perdikan Mangir, pemuda, + 26 tahun, prajurit, ahli siasat, pemikir, organisator.

Pambayun,
Putri, putri pertama Panembahan Senapati dengan permaisuri, + 16 tahun, telik Mataram, berpikiran masak.

Suriwang,
pandai tombak, + 50 tahun, pengikut fanatik Baru Klinting.

Kimong,
telik Mataram, + 30 tahun.

Tumenggung Mandaraka, pujangga dan penasihat kerajaan Mataram, + 92 tahun, kepala rombongan telik Mataram.

Ki Ageng Pamanahan,
ayah Panembahan Senapati, + 90 tahun.

Pangeran Purbaya,
anak pertama Panembahan Senapati, + 20 tahun.

Tumenggung Jagaraga,
anggota rombongan telik Mataram, kepala pasukan dari 1000 orang, + 35 tahun.

Tumenggung Pringgalaya,
anggota rombongan telik Mataram, kepala pasukan dari 1000 orang, + 45 tahun.

Panembahan Senapati.
Raja Pertama Mataram, + 45 tahun.

Demang Pajang, + 42 tahun.

Demang Patalan, + 35 tahun.

Demang Pandak, + 46 tahun.

Demang Jodog, + 55 tahun

Pencerita (troubadour).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pencerita (Troubadour) bercerita dengan iringan gendang kecil sebelum layar diangkat

Siapa belum pernah dengar Cerita lama tentang Perdikan Mangir Sebelah barat daya Mataram?
Dengar, dengar, dengar: aku punya cerita.
Tersebut Ki Ageng Mangir Tua, Tua Perdikan Wibawa ada dalam dadanya Bijaksana ada pada lidahnya rakyat Mangir hanya tahu bersuka dan bekerja
Tinggal sejengkal lidah
Dijadikannya tombak pusaka
Itulah konon tombak pusaka
Si Baru Klinting….

Layar – terbuka pelan-pelan dalam tingkahan gendang pencerita, mengangakan panggung yang gelap gulita.
Pencerita – berjalan mundur memasuki panggung gelap dengan pukulan gendang semakin lemah, kemudian hilang dari panggung.
Setting – Sebuah ruang pendopo di bawah sokosoko guru terukir berwarna (polichromed), dilengkapi dengan sebuah meja kayu dan beberapa bangku kayu.
Di atas meja berdiri sebuah gendi bercucuk berwarna kehitaman. Dekat pada sebuah soko guru berdiri sebuah jagang tombak dengan tujuh bilah tombak berdiri padanya. Latar – belakang adalah dinding rumah- dalam, sebagian tertutup dengan rana kayu berukir dan sebuah ambin kayu bertilam tikar mendong.

BARU KLINTING (duduk di sebuah bangku pada ujung meja, menoleh pada penonton).
Hmm! (Dengan perbukuan jari-jari tangan memukul pojokan meja, dalam keadaan masih menoleh pada penonton). Sini, kau Suriwang!

SURIWANG(memasuki panggung membawa seikat mata tombak tak bertangkai, berhenti; dengan satu tangan berpegang pada sebuah sokoguru).
Inilah Suriwang, pandai tombak terpercaya Baru Klinting. (menghampiri Baru Klinting, meletakkan ikatan tombak di atas meja). Pilih mana saja, Klinting, tak bakal kau dapat mencela.

BARU KLINTING (mencabut sebilah, melempar-tancapkan pada daun meja, mengangkat dagu): Setiap mata bikinan Suriwang sebelas prajurit Mataram tebusan.

SURIWANG

Ai-ai-ai tak bisa lain. Segala apa yang baik untuk Suriwang, lebih baik lagi untuk Klinting, laksana kebajikan menghias wanita jelita, laksana bintang menghias langit-lebih, lebih baik lagi untuk Wanabaya, Ki Ageng Mangir.

BARU KLINTING (memberi isyarat dengan kepala).
Tinggalkan yang tertancap ini. Singkirkan selebihnya di ambin sana.

SURIWANG (mengambil ikatan mata tombak, mendekatkan mulut pada Baru Klinting).
Semua usaha kembang, bumi ditanami jadi. Datanglah hari setelah setahun menanti Pesta awal Sura
Ronggeng, wayang, persabungan, gelut, lomba tombak, Dekat-jauh, tua-muda, bujang-perawan, semua dating Di dapur Ki Ageng Mangir Tua Habis pisau perajang terpakai.
Datang perawan Mendes mohon pada Ki Ageng:
- Pinjami si Mendes ini pisau sebilah - Hanya tinggal belati pusaka boleh kau menggunakan, tapi jangan kau lupa Dipangku dia jadi bahala. Perawan Mendes terlupa belati pusaka dipangkunya
Ah, ah, bayi mendadak terkandung dalam rahimnya Lahir ke atas bumi berwujud ular sanca
- Inilah aku, ampuni, Bunda, jasadku begini rupa Malu pada perdikannya
Malu pada sanak tetangga, Ki Ageng lari seorang diri, Jauh ke gunung Merapi, Mohon ampun pada Yang Maha Kuasa. Ki Ageng Mangir Tua bertapa. Dia bertapa!
Datang seekor ular padanya Melingkar mengangkat sembah – Inilah Baru Klinting sendiri.
Datang untuk berbakti Biar menjijikkan begini Adalah putramu sendiri. Ki Ageng mengangkat muka
Kecewa melihat sang putra - Tiada aku berputra seekor ular Kecuali bila berbukti Dengan kepala sampai ekor Dapat lingkari Gunung Merapi. Tepat di hadapan Ki Ageng Mangir Tua Baru Klinting lingkari Gunung Merapi Tinggal hanya sejengkal Lidah dijelirkan untuk penyambung Ki Ageng memenggalnya dengan keris pusaka. Ular lari menghilang Mengapa tak kau perintahkan balatentara
Mangir menusuk masuk ke benteng Matarammelindas raja dan semua calonnya?

BARU KLINTING (pergi menghindar).

SURIWANG (membawa ikatan mata tombak, bicara pada diri sendiri).
Baru Klinting! Seperti dewa turun ke bumi dari ketiadaan. (menganggukangguk).
Anak desa ahli siasat – dengan Ronggeng Jaya Manggilingan digilingnya balatentara
Mataram, pulang ke desa membawa kemenangan. (pada Baru Klinting). Masih kau biarkan Panembahan Senapati berpongah dengan tahta dan mahkota?

BARU KLINTING (bersilang tangan).
Mataram takkan lagi mampu melangkah ke selatan. Kepungan Mangir sama tajam dengan mata pedang pada lehernya. Pada akhirnya bakal datang dia merangkak pada kaki kita, minta hidup dan nasi.

SURIWANG (meletakkan ikatan tombak di atas Iantai, menghampiri Baru Klinting).
Bakal datang dia merangkak pada kaki kita, minta hidup dan nasi.

BARU KLINTING

Belum mampu pandangmu menembus hari dekat mendatang? Dia akan datang – hari penghinaan itu. Kan meruap hilang impian Panembahan, jadi raja tunggal menggagahi Pulau Jawa. Bakal telanjang diri dia dalam kekalahan dan kehinaan.

SURIWANG

Ai-ai-ai tak bisa lain, Klinting. Perdikan Mangir sudah lima turunan berdiri. Lapanglah jalan bagi Sri Maharatu Dewi Suhita Majapahit.
Demak tak berani raba, Pajang tak pernah jamah. Ai-ai-ai, Panembahan Senapati, anak ingusan kemarin, kini mau coba-coba kuasai Mangir.

BARU KLINTING

Apa pula hendak kau katakan, Suriwang?

SURIWANG

Mataram bernafsu mengangkang di atas Mangir! Ai-ai-ai. Mengangkat diri jadi raja, kirimkan patihnya Singaranu – ke Mangir, Klinting, – menuntut takluk dan upeti, barang gubal dan barang jadi. Perdikan Mangir hendak dicoba! Pulang tangan hampa, balik kembali dengan balatentara. Kau telah bikin panglima Mataram, Takih Susetya, berantakan dengan supit-urangnya. Ai-ai-ai tak bisa lain, tak bisa lain. Klinting, kau benar-benar dewa turun ke bumi – tumpas mereka dengan Ronggeng Jaya Manggilinganmu. Ke mana panglima Mataram itu kini menghilang larikan malunya?

BARU KLINTING

Bikin kau tombak tambahan – delapan ratus mata senilai ini (menuding pada mata tombak tertancap di atas meja).

SURIWANG

Delapan ratus lagi – bukan cuma Mataram, Ki Ageng Mangir Muda.

BARU KLINTING (memperingatkan).
Mangir akan tetap jadi Perdikan, tak bakal jadi kerajaan.
Semua orang boleh bersumbang suara, semua berhak atas segala, yang satu tak perlu menyembah yang lain, yang lain sama dengan semua.

SURIWANG (mencari muka Baru Klinting). Dan tom- (a) (b) (c)
(a) Karakter tokoh Baru Klinting; (b) Karakter tokoh Putri Pambayun; (c) Karakter tokoh Wanabaya atau Ki Ageng Mangir.
bak yang delapan ratus lagi?

BARU KLINTING

Masih belum kenal kau apa itu raja? Raja jaman sekarang? Masih belum kenal kau siapa Panembahan Senapati? Mula-mula membangkang pada Sultan Pajang, ayahangkat yang mendidik-membesarkannya, kemudian membunuhnya untuk bisa marak jadi raja Mataram? Adakah kau lupa bagaimana Trenggono naik takhta, hanya melalui bangkai abangnya? Apakah kau sudah pikun tak ingat bagaimana Patah memahkotai diri dengan dusta, mengaku putra Sri Baginda Bhre Wijaya?

SURIWANG

Ai-ai-ai memang tak bisa lain, dengan modal dusta berlaku durjana… hanya untuk bisa jadi raja.

BARU KLINTING

Wanabaya, Ki Ageng Mangir Muda, tak bakal jadi raja.

SURIWANG

Tak bakal jadi raja! Buat apa pula tombak tambahan?

BARU KLINTING

Bukan buat naikkan Wanabaya ke takhta, buat tumpas semua raja dengan nafsu besar dalam hatinya, ingin berkangkang jadi yang dipertuan. Mangir tak boleh dijamah.

SURIWANG

Mangir tak boleh dijamah! Ai-ai-ai, tak bisa lain.

BARU KLINTING

Semakin banyak tombak kau tempa, semakin banyak kau bicara. Panggil sini orang baru pembikin tangkai tombak itu.

SURIWANG (berpaling dan melambat).
Sini kau, orang baru!

KIMONG (masuk ke panggung, membungkuk-bungkuk, kemudian mengangkat sembah).
Kimong, inilah sahaya.

BARU KLINTING dan SURIWANG (mengangkat dagu dan mata membelalak).

SURIWANG

Dia bersahaya dan bersembah, Klinting.

BARU KLINTING (meninggalkan Suriwang, pergi ke meja, mecabut mata tombak tertancap dan mengamat-amati).

SURIWANG (menggertak).
Kudengar suaramu seperti keluar dari kerongkongan orang Perdikan, bungkuk dan sembahmu benar-benar Mataram.

KIMONG (menunduk mengapurancang).
Ya, inilah Kimong, datang untuk mengabdi pada Wanabaya Ki Ageng Mangir Muda, juru tangkai tombak pekerjaan sahaya.

SURIWANG

Bicaramu panjang-panjang, lambat dan malas. Bukan tempatmu kau di Perdikan, dari kedemangan tetangga pun kau bukan!

KIMONG

Juru tangkai tombak (menyembah), ahli kayu sono keling jarang bandingan, perawat senjata pusaka lima bupati, demang dan semua nakaya….

SURIWANG

Dari mana kau?

KIMONG

Parangtritis desa sahaya.

BARU KLINTING (memperdengarkan ketukan perbukuan jari-jari pada meja).

SURIWANG

Kau anggap gampang menipu Perdikan? (mendengus menghinakan). Berapa lama kau membudak di istana Mataram.

KIMONG

Sahaya hanya orang desa.

SURIWANG

Mengaku hanya orang desa! Kalau benar kau dari Parangtritis, berapakah jarak dari Mangir ke Laut-Kidul?

KIMONG

Tujuh ribu lima ratus langkah (menyembah).

SURIWANG

Dari Mangir ke Mataram?

KIMONG

Lima belas ribu langkah.

SURIWANG

Kau takkan balik ke Mataram, karena Laut Kidul lebih dekat untukmu.

KIMONG

Ampuni sahaya, dengar Ki Ageng butuhkan juru tangkai, bergesa sahaya datang untuk mengabdi. Inilah sahaya, tinggal si juru tangkai tombak.

SURIWANG (mendengus).

BARU KLINTING (setelah memeriksa tombak-tombak di jagang menghampiri Kimong dengan bersilang tangan, menggeleng-geleng, mengangkat dagu membuang pandang, tersenyum menggigit).

SURIWANG

Datang menghadap arena dengar warta. Dari mana kau dengar Ki Ageng Muda ada di Mangir?

KIMONG

Warta tertiup lalu dari desa ke desa.

SURIWANG

Tak ada mulut Mataram bisa dipercaya.

KIMONG

Orang Parangtritis sahaya, bukan mulut Mataram.

SURIWANG

Bicara kau, Minting. Bukankah tepat kata-kataku?

BARU KLINTING

Apakah kau sudah lupa pada dusta orang yang berbagi kasih pengecer cinta? Sama dustanya dengan pengabdi pada dua majikan.

SURIWANG

Pengabdi pada dua majikan. Ini dia orangnya! (menuding pada Kimong).


BARU KLINTING

Dengan mulutnya yang berdusta, hatinya setia mengabdi hanya pada diri sendiri.

SURIWANG

Ai-ai-ai tak bisa lain.

KIMONG (bingung menatap mereka berganti-ganti).

SURIWANG

Kau mulut yang berdusta, hati hanya mengabdi pada diri sendiri, arah semua gerakan hanya harta.

BARU KLINTING

Hati dalam dadanya compangcamping, Suriwang, seperti sayap elang tua.

SURIWANG

Sedang dadanya bolong seperti tahang kosong. Di mana tempat orang berdada bolong berhati compang-camping, Klinting?

BARU KLINTING

Setidak-setidak bukan di tempat di mana tombak diberi bertangkai.

KIMONG

Sahaya ada ipar di sini, setiap waktu bisa jadi saksi.

SURIWANG

Ipar? Di antara kau dan istrimu ada ipar. Di antara kau dengan Mangir hanya ada Ma-taram. Terkutuk kau, budak raja. (pada Baru Klinting) Bukankah aku benar Klinting?

BARU KLINTING (bersilang tangan, menganggukangguk).

SURIWANG

Antara Mangir dan Laut Kidul hanya tujuh ribu lima ratus langkah. Antara Mangir Mataram lima belas. Kau tak kembali ke Mataram, tidak berhenti di Mangir.

KIMONG

Ampuni sahaya, jangan beri sahaya Laut Kidul. Beri sahaya kayu sono keling. Empat puluh batang tangkai dalam sehari inilah tangan sahaya, sanggup kerjakan tanpa dusta.

BARU KLINTING

Hmm.

SURIWANG  (menuding pada Kimong)
Keluar!

KIMONG (keluar meninggalkan panggung disambut oleh tangan-tangan yang menangkap. Di atas tangan-tangan itu nampak beberapa tombak telanjang).
Ampun! Ampuni sahaya.

BARU KLINTING (menghampiri Suriwang, dengan isyarat mengajak kembali ke meja):
Berapa saja telik dalam seminggu!

SURIWANG

Berapa kiranya yang telah kena tangkap?

BARU KLINTING

Takkan habis-habis, sebelum Mataram batal jadi kerajaan.

SURIWANG

Takkan aku lupakan, Klinting, raja dan telik laksana celeng dengan penciumannya.

BARU KLINTING (mengambil mata tombak dari atas meja dan mempermain-mainkannya).
Mataram telah mengubah diri jadi kerajaan, Suriwang, setiap kerajaan adalah negeri telik.
Panembahan Senapati bunuh ayah-angkatnya, Sultan Pajang, bukankah juga dengan telikteliknya?
Luka parah, dibawa pulang dan mati di bilik sendiri.

SURIWANG

Mangir bukan Pajang, Klinting. Wanabaya bukan Hadiwijaya. Tua Perdikan bukan Sultan bukan raja. Telik Mataram takkan bisa kiprah di Mangir. Lolos dua empat kena! Semua akan masuk perangkap. Huh-huh, budak raja bukan orang mardika. Seribu telik Mataram, tak bakal bikin Mangir merangkak, seperti keong memi-kul upeti persembahan. Klinting, bukankah tak ada orang Perdikan butuhkan raja?

BARU KLINTING

Bahkan kambing-kambingnya tak butuhkan.

SURIWANG

Baru Klinting yang jenaka.

BARU KLINTING

Di mana pun jua, Suriwang, raja jadi beban semua.

SURIWANG

Ai-ai-ai tak bisa lain, jadi beban semua.

BARU KLINTING

Seorang di atas kepala sekian laksa! Tombakmu jua yang menjungkirkannya.

SURIWANG

Ai-ai-ai tak bisa lain. Kepala seseorang – (menongol pada tepian seben). Baru Klinting! Para demang pemimpin rata, Demang Patalan, Demang Jodog, Demang Pajangan dan Demang Pandak! (Kepala seseorang itu meninggalkan panggung). Kalau para gegeduk rata berdatangan begini, Klinting, tiba saatnya buat Suriwang ini untuk minta diri. (meletakkan ikatan tombak di atas ambin. Mengusapkan telapak tangan pada dada Baru Klinting. Keluar panggung).

DEMANG PATALAN dan DEMANG JODOG (masuk ke panggung).

DEMANG PATALAN

Kau telah lebih dulu di sini Klinting!

DEMANG JODOG

Aku lihat mata tombak di atas meja.

BARU KLINTING (memungut mata tombak itu dan melempar-tancapkan pada daun meja):
Delapan ratus lagi, harus jadi dalam sepuluh hari.

DEMANG JODOG

Kita menang, pulang, buat mengasoh dari perang. Masih juga tanganmu gerayangan bikin pekerjaan.

BARU KLINTING

Kau masih seperti di medan-perang, masih merah seperti kepiting panggang.

DEMANG JODOG

Ah, kau, Klinting, yang pandai berolok.

BARU KLINTING

Tak mengkerut kehijauan seperti sebelum bertarung lawan Mataram.

DEMANG PATALAN (tertawa).
Pada gelagat pertama, siapa tidak takut pada Mataram. Semua mengkerut kehijauan. Kalau bukan karena kau, kau goncang bangunkan untuk melawan, dan Wanabaya gemilang memimpin serang, semua kami telah ditelan Senapati.

BARU KLINTING (tertawa terkulum).

DEMANG JODOG

Sekarang bocah angon pun bangkit melawan.

BARU KLINTING

Mana Demang Pajang dan Demang Pandak?

DEMANG JODOG

Masih di luar sana selesaikan pertengkaran.

BARU KLINTING

Kalian berdua, apakah sudah selesai?

DEMANG PATALAN

Kaulah yang selesaikan, Baru Klinting. Aku tarik pergi Demang Jodog, tinggalkan
Ki Ageng Mangir Muda di sana sendiri.

BARU KLINTING

Masih kudengar gamelan berlagu.

DEMANG JODOG

Dan masih menari dia di sana seperti gila, laksana merak jantan, kembangkan bulu kejantanan dan ketampanan; mengigal menggereki si Adisaroh penari. Patalan tidak setuju.

DEMANG PATALAN

Istilah perang bukan mestinya berganti dengan gila menari, biar pun Adisaroh secantik dewi.

DEMANG JODOG

Beri dia kesempatan – seorang perjaka tampan, berani-tangkas di medanperang, lincah di medan tari, baru lepas dari brahmacarya karena kemenangan. Beri dia kesempatan.

BARU KLINTING

Inikah pertengkaran kalian? Juga Demang Pajangan dan Pandak?

DEMANG JODOG

Demang Pajangan berpihak pada Jodog. Demang Pandak berpihak pada Patalan.

DEMANG PATALAN

Wanabaya, Ki Ageng Mangir Muda tidak semestinya terlambat datang.
Hanya karena Adisaroh penari, juga Pajangan dan Pandak terlambat datang.

DEMANG PAJANGAN dan DEMANG PANDAK  (memasuki panggung).

DEMANG PAJANGAN

Apa guna jadi pria kalau bukan untuk mendapatkan wanita?

DEMANG PANDAK

Tidak bisa. Untuk sekarang ini, tidak bisa.

DEMANG PAJANGAN

Apa guna ketampanan pada Wanabaya? Apa guna kecantikan pada Adisaroh?

DEMANG PANDAK

Tidak bisa! Tidak bisa!

DEMANG PAJANGAN

Seperti kau sendiri tak pernah jadi pria.

DEMANG PANDAK

Tak bisa! Tidak bisa!

DEMANG PATALAN

Kau lihat sendiri, Klinting, Pandak sama dengan Patalan – tak bisa terima Ki Wanabaya.

DEMANG PAJANGAN
Baru Klinting, apa warta?

BARU KLINTING

Inilah aku. Bangku-bangku telah menunggu.

DEMANG PANDAK (pergi ke meja, mengambil gendi dan minum).
Panas badan melihat Ki Wanabaya lupa daratan.

DEMANG PAJANGAN (pergi ke meja, mengambil gendi dari tangan Pandak).
Panas kepala ini, melihat Adisaroh hanya mau layani Ki Wanabaya.

DEMANG PATALAN (mengambil alih gendi dari tangan Pajangan).
Panas juga perut ini mesti menung-gu kalian begini lama.

DEMANG JODOG (tertawa meringis mendudukkan diri di atas bangku).
Semua demam panas, yang kepala, yang badan, yang perut. Hanya Jodog ini tinggal tenang, setuju Ki Wanabaya tegak habis istirah-perang, menari gila kitari si Adisaroh. Bagi yang bijaksana hanya ada tawa dan anggukan kepala. (tertawa, kemudian mengambil gendi dan minum juga).

DEMANG PATALAN

Heran aku, Klinting, belum setengah hari kau tinggalkan garis depan, pesta panen telah selesai kau persiapkan.

BARU KLINTING

Mereka yang telah teteskan keringat pada bumi ini, berhak berpesta syukur untuk Sri Dewi. Tak pernah ada tahun lewat sejak leluhur pertama buka Perdikan ini.

DEMANG JODOG

Diawali pesta ini dengan tandak di Balai Perdikan. Luar biasa, tak pernah terjadi sebelumnya.

DEMANG PATALAN (menghampiri Demang Jodog, menariknya berdiri dari duduknya).
Kau beranikan dia datangkan rombongan tandak entah dari mana asalnya, kau biarkan dia mabok kepayang, lupa darat lupa laut, lupa mula lupa wasana.

DEMANG JODOG (menghindari menghampiri Baru Klinting).

DEMANG PATALAN  (mengikuti Demang Jodog dan menyalahkan).

Lupa perang belum selesai, kemenangan mutlak belum lagi di tangan!

DEMANG JODOG

Klinting! – Seorang perjaka tampan dan bergaya, menang perang berlepas
brah-macarya, lelah perang baru pulang dari medan – apakah dia tidak berhak bersuka?

DEMANG PATALAN

Adakah kau hendak lupakan Klinting?

DEMANG PANDAK

Betul. Dia belum lagi melepas brahmacarya. Dia juga perjaka, hanya sayang tak tampan rupa. Tidak bisa, tak ada yang berhak untuk bergila, juga Wanabaya Ki Ageng Mangir Muda tidak. Tidak bisa! Tidak bisa!

DEMANG JODOG

Semua berhak bersuka, tepat pada giliran dan waktunya, juga semua prajurit di garis-depan sana.

DEMANG PATALAN

Jodog dalam hatimu ada pamrih pribadi. Kau sendiri hendak melompat pada kesempatan pertama.

DEMANG PATALAN

Semua kita telah perang. Semua punya hak untuk bersuka. Juga kau, Klinting.

DEMANG PATALAN

Kau, Klinting sang bijaksana, kaulah sekarang yang bicara.

DEMANG JODOG

Sudah lelah kami bertengkar, bicara kau, Klinting.

BARU KLINTING

Boleh saja bertengkar, hanya jangan berkelahi.

DEMANG PAJANGAN

Ada juga harganya bertengkar bertarik urat, membela Wanabaya tampan dan Adisaroh rupawan.

DEMANG PATALAN

Klinting, bukankah dalam lelah perang kita berjumpa, guna rundingkan, langsung masuk Mataram atau tidak? Mestikah acara berkisah jadi Wanabaya dengan si tandak?

BARU KLINTING

Kau Patalan, yang tinggal berbatasan langsung dengan garis depan Mataram, semua prihatin dengan kedemanganmu…

DEMANG PATALAN

Langsung masuk Mataram atau tidak?

BARU KLINTING

Akan datang masanya masuki Mataram dengan tangan berlenggang. Tidak sekarang. Senapati masih terjaga oleh berlapis- lapis balatentara, benteng batu-bata, dusun-dusun bersenjata sekitar benteng, seberangi Code, Gajah Wong sebelum sampai ke istana. Biar dulu Mataram terpagari dari selatannya…

DEMANG PATALAN

Siapa tidak percaya? Di medan perang Klinting perwira, di Perdikan Klinting bijaksana, Ronggeng Jaya Manggilingan dengan dua puluh gegeduk bikin porak-poranda Mataram. Tapi hari Mataram belum dapat dihitung dengan jari. Bukan waktunya untuk bersuka. Kerahkan balatentara Mangir, biar bersuka dalam benteng Mataram, berjoged ronggeng dalam asrama.

DEMANG PANDAK

Jangan bicara lagi tentang si tandak. Wanabaya juga hidup dari semua, tak berhak bersuka sendiri.

DEMANG JODOG

Biar betapa pun Mataram akan jatuh. Jangan biarkan Patalan dan Pandak tidak mengerti, Klinting. Biar Mataram tak bisa dihitung dengan jari, bisa dibilang dengan beberapa kali tenggelamnya matari. Bodoh nian bila tidak sembari berpesta bersukaria.

DEMANG PAJANGAN

Kau kehilangan lidahmu, Klinting.

DEMANG JODOG

Bukan kehilangan lidahnya, Klinting benar kan Wanabaya.

DEMANG PANDAK

Benarkan Wanabaya? Tidak bisa! Tidak bisa!

DEMANG JODOG

Klinting tak benarkan berhati panas serbu Mataram.

DEMANG PATALAN

Diam!

BARU KLINTING

Adakah kalian timbang, dengan menggereki si tandak, Wanabaya belah dua hatinya?

DEMANG PATALAN

Pasti belah dua, untuk perang dan untuk Adisaroh si tandak.

DEMANG PANDAK

Tidak bisa, tidak bisa, Wanabaya tetap panglima terbaik satu-satunya, hanya…

DEMANG PAJANGAN

Kau akui hak Wanabaya, Klinting? Dengan bersuka, dia akan lekang di medan-perang

DEMANG PANDAK

Tidak bi…

BARU KLINTING

Belum selesai kalian bertengkar?

DEMANG PATALAN

Baik, memang tepat pada waktunya kau bicara.

BARU KLINTING

Dengarkan sekarang. Memang Patalan di tempat terdekat dengan Mataram. Dia berhak dapatkan perhatian lebih banyak. Mangir dan Pajangan berbentengkan sungai Bedog. Itu bukan berarti untuk Patalan semua harus pukul Mataram tanpa perhitungan.

DEMANG PATALAN

Aku mengerti, kau tak setuju itu. Tapi Ki Wanabaya bermain berahi, dalam keadaan belum selesai.

BARU KLINTING

Untuk bersuka sekedarnya tak ada celanya. Dia berhak sebagai panglima, telah selamatkan kalian semua, kedemangan dan semua rakyatnya.

DEMANG PAJANGAN

Jodog, Klinting benarkan kita.

BARU KLINTING

Aku tidak benarkan Wanabaya, selama dia hanya bersuka sekedarnya.

DEMANG PATALAN

Dia bukan sekedar bersuka. Katakan itu, Pandak.

DEMANG PANDAK

Betul dia bukan sekedar bersuka.
Nafasnya terdengar berat, matanya berpandangan jalang.

BARU KLINTING

Benarkah itu, Jodog dan Pajangan?

DEMANG JODOG

Siapa tidak terengah-engah di dekat si jelita semacam itu? Tapi sungguh mati, hati Wanabaya takkan terbelah dua.

DEMANG PANDAK

Siapa tahu hati orang? Nyatanya nafasnya berat pandangnya jalang.

BARU KLINTING

Kalian semua sudah dengar katakataku. Kenyataan tinggal pada Wanabaya sendiri. Panggil dia kemari.

DEMANG PATALAN

Takkan beranjak dari tempat dia sebelum gong terakhir berhenti.

BARU KLINTING

Panggil dia kemari!

DEMANG JODOG (pergi ke seben memberi perintah kemudian kembali menghampiri Baru Klinting).
Orang sudah lari memanggilnya.

DEMANG PATALAN

Mari kita periksa hatinya.

DEMANG PANDAK

Aku dengar gamelan telah berhenti.

DEMANG PATALAN

Dengarkan sebelum Wanabaya, Ki Ageng Mangir Muda, tiba. Patalan belum akan diam. Dengarkan. Dalam setiapkarya pen ting dan bahaya, Klinting, kau selalu ada di muka.
Dalam setiap suka kau menghilangentah ke mana. Sekarang Wanabaya dipuncak suka, kau ragu termangu-mangu. Kaujuga perjaka, sayang tak setampan Wanabaya. Lihat ini buktinya… (menuding ke arah jalanan). Semua – (terdiam mengikuti arah tudingan).

BARU KLINTING danDEMANG PANDAK :(terbelalak).

DEMANG PANDAK

Nah kau lihat sendiri, Pajangan.

DEMANG JODOG

Benar ini keliru. Yang begitu tak dapat ditenggang.

DEMANG PAJANGAN (menepuk Demang Jodog).
Bagaimana bisa jadi begitu? Kepala seorang – (menongol dari seben): Baru Klinting, Wanabaya, Ki Ageng Mangir Muda, datang. (meninggalkan.panggung).

DEMANG PATALAN

Apa kau bilang sekarang, Klinting?

BARU KLINTING (bersilang tangan memperhatikan jalanan) .
Jangan sambut dia.

DEMANG PANDAK

Adakah dia dibawa kemari diajak berunding tentang perang?

DEMANG JODOG

Memang tidak patut untuk seorang panglima…

BARU KLINTING

Memang tidak patut, yang pandai berperang tapi tak pandai pimpin diri sendiri.
Diam semua sekarang, Wanabaya sudah mulai naiki tangga.

WANABAYA dan PUTRI PAMBAYUN (memasuki panggung, bergenggaman tangan, teracukan secara demonstratif ke depan untuk dilihat semua orang).

WANABAYA

Inilah Ki Ageng Mangir Muda Wanabaya, datang menggandeng tandak tanpa tandingan. (menatap mereka seorang demi seorang). Tak ada yang menyambut Ki Wanabaya? Baik Adisaroh yang jaya, berilah hormat pada para tetua Perdikan.

PUTRl PAMBAYUN (tetap dalam gandengan Wanabaya).
Inilah Adisaroh Waranggana bayaran, mengembara dari desa ke desa mencari penghidupan.
(memberi hormat dengan gerak badan).Di belakang menyusul rombongan wiyaga.

TUMENGGUNG MANDARAKA, PANGERAN PURBAYA, TUMENGGUNG JAGARAGA, dan TUMENGGUNG PRINGGALAYA (masuk ke panggung dalam pakaian samaran orang desa, berdiri di belakang Putri Pambayun, memberi hormat secara Perdikan pada tetua Perdikan).

BARU KLINTING

Dirgahayu kalian semua, Mangir selalu sambut tamu-tamunya, dengan gembira dan tulus hati. Dirgahayu Adisaroh, waranggana tanpa tara dan rombongan. (mengangkat dagu menatap Wanabaya). Dan kau, wajahmu merah seperti masih di medan-perang, menggandeng putri cantik di hadapan kami. Katakan kandungan hati, sebelum salah terka kami menebak isi dadamu.

DEMANG PATALAN, DEMANG JODOG, DEMANG PAJANGAN, dan DEMANG PANDAK : (bergerak mengelilingi Wanabaya dan Putri Pambayun, menaksir dan menimbang-nimbang).

WANABAYA (masih tetap menggandeng Putri Pam-bayun).
Kalian terlongok-longok seperti melihat naga. Mata kalian pancarkan curiga dan hati tak suka. Katakan, siapa tak suka Wanabaya datang menggandeng perawan jelita.
Katakan, ayoh katakan siapa tidak suka.

DEMANG PATALAN (menghampiri Wanabaya).
Sungguh tidak patut, seakan Perdikan tak bisa berikan untukmu lagi.

WANABAYA

Siapa lagi akan katakan tidak patut?

DEMANG PANDAK

Tidak patut untuk seorang panglima.

DEMANG JODOG

Semula kukira sekedar bersuka.

DEMANG PAJANGAN

Benar Patalan, kalau berkembang begini rupa.

WANABAYA

Juga akan kau katakan tidak patut?

DEMANG PANDAK

Juga tidak patut untuk seorang Tua Perdikan.

DEMANG PAJANGAN

Waranggana masyhur, lenggangnya membelah bumi, lenggoknya menyesak
dada, senyumnya menawan hati, tariannya menggemaskan, sekarang tingkahnya bikin susah semua orang.

WANABAYA

Siapa yang jadi susah karena dia?

DEMANG JODOG

Jantannya tampan, gagah-berani di medan-perang. Klinting, bukankah sayang kalau dia tak bisa pimpin diri sendiri.

BARU KLINTING

Wanabaya, Ki Ageng Mangir Muda, bukan hanya perkara suka atau tidak, patut atau tidak, bisa pimpin diri sendiri atau tidak, kau sendiri yang lebih tahu! Perdikan ini milik semua orang, bukan hanya Wanabaya Muda si Tua Perdikan Mangir.

WANABAYA

Kalau bukan aku yang pimpin perang, sudah kemarin dulu kalian terkapar di bawah rumput hijau.

BARU KLINTING (tertawa, membalik badan punggungi Wanabaya).

DEMANG PATALAN

Dia lupa, semua membikin dia jadi Tua Perdikan dan panglima perang. Sendiri, Wanabaya tak ada arti, sebutir pasir berkelap- kelip sepi di bawah matari.

TUMENGGUNG MANDARAKA

Adisaroh, mari kita pergi. Mereka bertengkar karena kita.

WANABAYA (menoleh pada Tumenggung Mandaraka).
Tak ada yang bisa larang Wanabaya di rumah ini, menggandeng Adisaroh jaya.
Adisaroh, adakah takut kau hadapi para tetua desa ini?

PUTRI PAMBAYUN

Dalam gandengan tangan Ki Wanabaya Muda, bahkan di bawah bayangbayangnya, semut pun tiada kan gentar.

WANABAYA
Benar sekali, semut pun tiada kan kecut. (mengangkat gandengan tinggi-tinggi).
Inilah Adisaroh, perawan waranggana kubawa kemari akan kuambil untuk diriku sendiri.

BARU KLINTING (melangkah maju menghampiri Putri Pambayun).
Dari mana asalmu, kau, perawan?

TUMENGGUNG MANDARAKA

Anakku dia, penari tanpa tandingan dari berpuluh desa.

BARU KLINTING

 Penari tanpa tandingan dari berpuluh desa. Siapa tak percaya? Bicara dengan mulut-mu sendiri, kau, perawan jelita!

PUTRI PAMBAYUN

Adapun diri ini, dari sebuah dukuh sebelah timur, seberang tujuh sungai.

WANABAYA (menggerutu).
Dia periksa Adisaroh seperti pada anaknya sendiri.

BARU KLINTING

Mengapa ikut naik ke pendopo ini?

WANABAYA

Apa guna bertanya-tanya? Ki Wanabaya sudah suka.

PUTRI PAMBAYUN

Digandeng Ki Ageng Mangir Muda begini, siapa dapat lepaskan diri?

DEMANG JODOG (mengejek).
Datang dengan Ki Ageng Mangir Muda dengan semau sendiri.

DEMANG PANDAK

Siapa yang dulu suka? Wanabaya ataukah kau?

DEMANG PAJANGAN (pada Baru Klinting).
Nampaknya dua-duanya.

DEMANG PATALAN

Memang tak ada salahnya perjaka dan perawan saling kasmaran, (menghampiri Wanabaya), tetapi Perdikan bukan milikmu pribadi.

DEMANG PANDAK

Membawa wanita milik semua pria…

TUMENGGUNG MANDARAKA

Anakku bukan tandak sembarang waranggana, dididik baik tahu adab, terlatih tahu sopan setiap waktu, setiap saat.

DEMANG PATALAN

Seperti bukan prajurit perang, tak dapat kendalikan diri lihat kecantikan, jatuh kasmaran lupa daratan.

WANABAYA (tersenyum).
Ayoh, katakan semua. Juga kau, Klinting, apa guna sembunyi di belakang lidah yang lain?

BARU KLINTING

Bicaralah kau sepuas hati.

DEMANG PATALAN

Biar kami tahu apa di hatimu, bisa kami kaji dan uji-Oh, perang belum lagi selesai,
kemenangan belum lagi terakhir… Kasmaran tandak lupa daratan, Mataram masih jaya berdiri.

WANABAYA

Mataram? Apa daya Panembahan Senapati di hadapan Wanabaya Muda? Supit Urangnya telah buyar tertadahi Ronggeng Jaya Manggilingan. Hendak mengepung ganti terkepung. Dilepaskannya Dirada Keta, gajah yang mengamuk tumpas masuk dalam perut Ronggeng. Bila dusun-dusun luar benteng kita pukul hari ini…

TUMENGGUNG MANDARAKA (tertawa terkekeh).
Mataram? Apa arti Mataram? Dijentik dengan kelingking kiri, akan runtuh dia seperti seungguk nasi basi.

DEMANG PANDAK

Diam kau, Pak Tua tak tahu diri. Padamu belum ada orang tanyakan perkara. (pada Wanabaya) Wanabaya Muda, Ki Ageng Mangir Muda, bukankah kau datang untuk dapatkan anggukan dari Baru Klinting? Tak patut kau sekasar itu padanya. Pergi kau padanya, tahu diri kalau butuh anggukan.

DEMANG PATALAN (menggerutu).
Perang pun belum diselesaikannya…

WANABAYA (menggandeng Putri Pambayun meng-hampiri Baru Klinting):
Lihatlah ini, Klinting, Ki Ageng Mangir Muda datang padamu menggandeng dara waranggana, untuk dapatkan anggukan kepala darimu, dari Baru Klinting sang bijaksana.

BARU KLINTING

Seperti Mataram miskin putri rupawan. Bedah dulu kratonnya dan kau boleh pondong semua perawannya.

WANABAYA

Yang seorang dalam gandengan tangan ini, Klinting, berlaksa lebih berharga dari semua putri, dari semua jenis wanita, di seluruh Mataram, di seluruh bumi. Wanabaya Ki Ageng Mangir Muda hanya hendaki yang ini.

DEMANG PATALAN (menghampiri Wanabaya, menyerang).
Belum lagi kau injakkan kaki di kraton Mataram – putri-putrinya tak pernah menggarap bumi, dibesarkan hanya untuk kepuasan pria, halus tak pernah kerja, tak kena sinar surya.

BARU KLINTING

Dengarkan kata Demang Patalan.

WANABAYA

Ki Ageng Mangir Muda telah dengarkan semua. Hanya yang ini di atas segala-galanya. Tak pernah Wanabaya sukai wanita. Sekali diperolehnya, tak ada yang mampu kisarkan kemauannya.

BARU KLINTING (meninggalkan Wanabaya dan Putri Pambayun).
Hanya mata buta dan hati batu tak tergiur cair lihat Adisaroh waranggana.

DEMANG PATALAN (mengikuti Baru Klinting, menegur)
Klinting!

BARU KLINTING

Apa pula kau, Patalan. Lihat, menang atas Mataram masih dalam impian, kecantikan dan kemudaan telah tergandeng di tangan.

DEMANG PATALAN

Apa kau akan berikan anggukan?

DEMANG PANDAK (menghampiri Baru Klinting dari samping).
Siapa pun takkan rela wanita sejelita itu tergenggam pria selain Wanabaya. Apakah Mataram akan jadi petaruh?

WANABAYA

Klinting, kau belum lagi memberikan anggukan kepala.

BARU KLINTING (mendekati Putri Pambayun).
Di hadapan tetua dan gegeduk rata Mangir kau gandeng Ki Wanabaya Muda. Kau, perawan dari tujuh sungai seberang timur, berapa pria telah kau remas dalam tanganmu?

PUTRI PAMBAYUN

Ini yang pertama.

BARU KLINTING

Tak patut berbohong di hadapan para tetua. Bukankah semua lihat, bukan kau, hanya Wanabaya gemetar tanpa daya dalam gandengan?

TUMENGGUNG MANDARAKA

Ki Ageng Mangir Muda yang pertama dan satu-satunya. Orang setua aku berani sumpah sampai mati. (menoleh pada rombongannya). Katakan, temanteman wiyaga.

PANGERAN PURBAYA

Sejak bayi dalam penjagaanku, sampai besar tak pernah lepas dari mataku.

TUMENGGUNG JAGARAGA

Semua pengganggu tunggang-langgang oleh lidah, oleh tanganku.

TUMENGGUNG PRINGGALAYA

Pontang-panting, lintang-pukang oleh sepakan kakiku.

DEMANG PANDAK

Bersahut-sahut seperti burung di pagi-hari.

BARU KLINTING (bersilang tangan menghampiri rombongan wiyaga, menatap mereka seorangdemi seorang. Pada Demang Jodog).
Laku mereka seperti pedagang ikan, berjual bangkai berbunga puji.

DEMANG JODOG (berisik dengan tangan tercorong pada mulut pada Baru Klinting).
Aku pun jadi curiga.

WANABAYA

Anggukanmu belum kulihat, Klinting. Juga kalian, Pantalan, Jodog, Pandak, dan Pajangan. Keliru kalau kalian anggap, aku datang menggandeng perawan ini, untuk mengemis sepotong kemurahan. Dara Adisaroh hanya untukku seorang. Bumi dan langit tak kan bisa ingkari. (pada Putri Pambayun). Sejak detik ini kau tinggal di sini, jadi rembulan bagi hidupku, jadi matari untuk rumahku.

TUMENGGUNG MANDARAKA

Ki Ageng Mangir Muda Wanabaya, siapa tidak gembira jadi mertua, dapatkan menantu panglima perang masyhur gagah-berani, tua Perdikan Mangir?
Hanya saja belum tepat caranya. Adisaroh anakku bukan anak burung, bisa diambil dari sarang di atas pohon.

PANGERAN PURBAYA (meninggalkan rombongan, menghampiri Wanabaya)
Sungguh tidak tepat caranya. Adisaroh bukan selembar daun kering, tertiup angin jatuh di mana saja. (pada Tumenggung Jagaraga). Aku belum bisa terima, anak momongan direnggut seperti rumput.

TUMENGGUNG JAGARAGA

Tanpa Adisaroh waranggana, nasib rombongan akan berantakan, buyar, masing-masing akan terpaksa pergi terbungkuk membawa lapar.

WANABAYA

Takkan kubiarkan kalian lapar. Seluruh rombongan jadi tanggungan di tangan Ki Ageng. Harap jangan kalian anggap rendah Wanabaya Muda. Biar bukan raja, aku masih jaya berlumbung daya.

TUMENGGUNG MANDARAKA (berunding dengan isyarat dengan rombongangannya; terbatukbatuk minta perhatian).

WANABAYA (pada Tumenggung Mandaraka).
Bapak tua, kau lihat sendiri, Adisaroh sambut tanganku dengan suka sendiri. (memperlihatkan gandengan tangan). Wanabaya tidak lepaskan, Adisaroh mengukuhi.

TUMENGGUNG MANDARAKA

Kapan dimulai sebuah adat, orang tua disisihkan tanpa diajak damai?

DEMANG PATALAN

Lihat Klinting, mereka anggap para tetua ini angin belaka.

DEMANG PANDAK

Dan kau belum atau tidak berikan anggukan kepala.

WANABAYA (sekali lagi mengangkat tinggi gandengan).
Lihatlah ini, aku genggam tangannya, dia genggam tanganku. (memperlihatkan pada setiap orang). Siapa ingkari kenyataan ini?

BARU KLINTING

Biarkan Wanabaya curahkan isi hatinya.

TUMENGGUNG MANDARAKA

Apapun terjadi, bumi dan langit memang tak bisa ingkari, tali hubungan telah terjadi. Hanya caranya belum terpuji. (pada Putri Pambayun) Bicaralah kau, perawan, biar terdengar oleh semua tetua Perdikan.

PUTRI PAMBAYUN (tanpa ragu-ragu).
Inilah diri, dalam gandengan Ki Ageng Mangir Muda Wanabaya. Telah diulurkan tangannya kepadaku, dan aku menyambutnya. Apalagi masih harus dikatakan? Hendak diambilnya aku untuk dirinya sendiri semata.

DEMANG PANDAK

Bukan begitu cara bicara perempuan desa.

PUTRI PAMBAYUN

Inilah diri, dari dukuh seberang tujuh sungai sebelah timur.

PANGERAN PURBAYA

Tak cukup hanya diambil untuk dirinya sendiri semata.

DEMANG PATALAN

Hendak diambilnya untuk dirinya sendiri semata, seakan seorang tandak pernah hanya untuk seorang saja.

PANGERAN PURBAYA

Jangan menghina! Belum lagi kami setujui maksud Ki Wanabaya Muda.

WANABAYA (pada Tumenggung Mandaraka)
Begini cara di Perdikan Mangir: semua tergantung pada yang muda, orang tua hanya setuju mengiyakan. Katakan padanya, Klinting, di sini tak ada cara lebih terpuji daripada begini.

DEMANG PATALAN

Kita semua bicara tentang nasib Mangir, nasib Mataram, hanya Wanabaya dan rombongan waranggana sibuk tawar-menawar. (pada Baru Klinting) Kau hanya punya kata-putus, putuskan sekarang juga, sebelum berlarut menjadi bencana.

BARU KLINTING

Juga Wanabaya punya hak bicara, tak semestinya kita lindas hasrat dalam hatinya. Apa jadinya sungai yang tak boleh mengalir? Dia akan mengamuk melandakan banjir.

DEMANG PATALAN

Tak bisa aku tunggu begini lama.

BARU KLINTING

Patalan takkan dilanda Mataram dalam sebulan ini. Lakumu seperti tertimpa kebakaran.

WANABAYA

Klinting, patutkah seorang tua Perdikan dan panglima dibiarkan menunggu begini lama?

DEMANG PANDAK

Jangan berikan anggukan.

DEMANG PATALAN

Biar Mataram lebih dulu dibereskan.

DEMANG JODOG

Kau sendiri Wanabaya Muda, mulaikah perang kau lupakan?

WANABAYA

Tak patut panglima diuji seperti itu.

DEMANG PATALAN

Menjawab pun kau tidak sudi.
Berat mana Mataram atau Adisaroh waranggana?

WANABAYA

Pertanyaan-pertanyaan ini, apakah berarti Wanabaya bukan panglima lagi?

DEMANG PATALAN

Benar kata Pajangan, menjawab pun kau tidak sudi. Kau lihat itu sendiri, Klinting.

WANABAYA (melepas gandengan, maju menantang para demang seorang demi seorang).
Dengarkan kalian, orang-orang nyinyir, tak mengerti perkara perang. Setajam-tajamnya senjata, bila digeletakkan takkan ada sesuatu terjadi. Sebagus-bagusnya panglima perang, bila ditinggalkan senjata dan balatentara sebesar- besar pasukan akan binasa. Apakah belum mengerti ini?

BARU KLINTING

Wanabaya Muda, kau mulai memeras untuk dibenarkan, untuk dapat anggukan.
Kau yang diasuh oleh Perdikan sejak pertama kali melihat matari, hatimu mulai terbelah hanya karena waranggana.

WANABAYA

Aku datang bukan untuk dituduh diselidiki. Aku butuhkan anggukan, bukan gelengan. Kalau gelengan aku dapatkan jangan sesali Ki Wanabaya Muda ini.

BARU KLINTING

Ingat kalian apa aku katakan tadi?

DEMANG PANDAK

Benar, seorang panglima yang tak dapat pimpin diri sendiri…

WANABAYA

Diam kau, Pandak, Wanabaya Muda tak butuhkan suaramu.

DEMANG PATALAN

Benar hatinya telah belah dua.

DEMANG JODOG

Menyesal aku telah biarkan dia bersuka…

BARU KLINTING

Lebih berat bagimu Adisaroh waranggana.

PANGERAN PURBAYA

Adisaroh adinda, mari tinggalkan rumah sengketa ini.

WANABAYA

Diam kalian rombongan wiyaga! Kalau tak mampu bantu Adisaroh dan aku, jangan melintang di tengah jalan Ki Wanabaya Muda.

BARU KLINTING

Melihat ini, bagimu Adisaroh waranggana sama bobot dalam timbangan dengan perang. Kalau bukan berhati belah, hatimu ti-dak satu lagi.

DEMANG PATALAN

Satu hati dengan satu kesenangan.

BARU KLINTING (menuding Wanabaya)
Bagi dia perang dan Adisaroh memang kesenangan.

WANABAYA (melepaskan gandengan pada Putri Pambayun, menghadap Baru Klinting; tapi tak keluar suara dari mulutnya).

BARU KLINTING

Demang Pajangan, bawa Adisaroh dan rombongan ke belakang, biar kita selesaikan perkara Ki Wanabaya Muda ini.

DEMANG PAJANGAN (mengiringkan).

PUTRI PAMBAYUN, TUMENGGUNG MANDARAKA, PANGERAN PURBAYA, TUMENGGUNG JAGARAGA, dan TUMENGGUNG PRINGGALAYA  (meninggalkan panggung).

BARU KLINTING

Memalukan – seorang panglima, karena kecantikan perawan telah relakan perpecahan.
Berapa banyak perawan cantik di atas bumi ini? Setiap kali kau tergila-gila seperti seekor ayam jantan, tahu sarang tapi tak kenal kandang.

WANABAYA

Telah kalian cemarkan kewibawaan Wanabaya Muda di hadapan orang luar. Kalian sendiri yang relakan perpecahan.

BARU KLINTING

Jawab keangkuhannya itu Patalan!

DEMANG PATALAN

Kau kira kewibawaan datang padamu dari leluhur dan dewa-dewa? Dia datang padamu berupa pinjaman dari Perdikan Mangir, desamu.

BARU KLINTING

Tanpa Mangir desamu kau juga selembar daun yang akan luruh di mana saja.
Jatuh di Mataram kau akan ikut perangi kami.
Kebetulan di Mangir kau perangi Mataram.

DEMANG PATALAN

Dia belum mengerti, kepanglimaan bisa batal dari dirinya. Tidak percuma orang tua-tua tak boleh diabaikan pengalamannya.

DEMANG PANDAK

Kalau kita benarkan tingkahnya, semua perjaka Mangir dan desa-desa tetangga akan tiru contohnya. Semua perawan akan tinggalkan desa, mengamen cari lelaki siapa saja.

DEMANG PAJANGAN (masuk ke panggung)
Telah kutempatkan mereka di gandok sana. Adisaroh dalam bilik dalam, rawatan nenek tua.

BARU KLINTING

Perang belum lagi selesai, kau beri semua tambahan kerja. Apakah itu patut untuk seorang panglima?

WANABAYA

Sudah kudengar semua suara keluar dari mulut kalian. Juga dalam perkara ini aku seorang panglima. Jangan dikira kalian bisa belokkan Wanabaya. Sekali Wanabaya Muda hendaki sesuatu, dia akan dapatkan untuk sampai selesai.

DEMANG PATALAN

Kau tak lagi pikirkan perang.

WANABAYA

Sudah kalian lupa apa kata Wanabaya ini? Hanya setelah Wanabaya rebah di tanah dia takkan bela Perdikan lagi? Lihat, Wanabaya masih tegak berdiri.

DEMANG PANDAK

Biasanya kau rendah-hati, sehari dengan Adisaroh, kau berubah jadi pongah, tekebur bermulut nyaring, berjantung kembung.

WANABAYA

Diam, kau yang di bawah perintahku di medan perang, tidak percuma Wanabaya disebut Ki Ageng Mangir Muda, tidak sia-sia Mangir angkat dia jadi tua Perdikan dan panglima.

DEMANG JODOG

Benar, dia sudah berubah, Patalan.

WANABAYA

Suaranya yang berubah, hati dalam dadanya tetap utuh seperti Laut Kidul.

BARU KLINTING

Suaranya berubah sesuai dengan hatinya.

WANABAYA (bergerak ke arah jagang tombak).

DEMANG PAJANGAN (mengambill mata tombak dari atas meja dan diselitkan pada tentang perutnya).

BARU KLINTING

Apa guna kau coba dekati jagang tombak? Hanya karena wanita hendak robohkan teman sebarisan? Tidakkah kau tahu, dengan jatuhnya semua temanmu kau akan diburu-buru Mataram seperti babi hutan?

DEMANG JODOG

Tenang kau, Wanabaya. Buka hatimu, biar semua selesai sebagaimana dikehendaki. Memang perjaka berhak dapatkan perawan, tapi bukan cara berandalan macam itu, apa pula bagi seorang panglima. Bukankah aku tidak keliru, Klinting sang bijaksana.

BARU KLINTING (bersilang tangan, menganggukangguk).

DEMANG PANDAK

Aku masih belum bisa terima, Ki Ageng Mangir Muda mengajak bertengkar di depan orang luar hanya untuk tunjukkan wibawa, di depan Adisaroh dan rombongannya.

BARU KLINTING

Karena mudanya dia ingin berlagak kuasa, memalukan seluruh Perdikan. Tiadakah kau merasa bersalah pada teman-temanmu sendiri, kau, Ki Ageng Mangir Muda. Wanabaya?
Semua – (datang melingkari Wanabaya).

BARU KLINTING

Jawab: apakah artinya Wanabaya tanpa Perdikan tanpa balatentara? Tanpa teman- temanmu sendiri, tanpa kewibawaan yang dipinjamkan?

WANABAYA

Di atas kuda dengan tombak di tangan, bisa pimpin balatentara, menang atas Mataram, Perdikan harus berikan segala kepadaku.

BARU KLINTING

Tuntut semua untukmu di tempat lain! Ludah akan kau dapatinya pada mukamu.
Kau boleh pergi dan coba sekarang juga.

WANABAYA (menatap para tetua seorang demi seorang).
Kalian hinakan Wanabaya Muda.

BARU KLINTING

Tanpa semua yang ada, kau, jawab sendiri. Kau, Wanabaya, apa kemudian arti dirimu?

WANABAYA (membuang muka, merenung, bicara pada diri sendiri).
Sekarang mereka pun dapat usir aku. Apakah kemudian aku jadi anggota waranggana? Berjual suara dari desa ke desa? Dari panglima jadi tertawaan setiap muka?
Adisaroh pun boleh jadi tolak diriku pula?

BARU KLINTING

Jawab, kau, kepala angin! Kau anggap semua ini bayang-bayang semata?

WANABAYA (berendah hati).
Apakah Wanabaya tak berhak punya istri?

BARU KLINTING

Hanya untuk bertanya seperti itu lagakmu seperti dunia sudah milikmu sendiri.
Jawab, kalian, pertanyaan bocah ingusan ini.

DEMANG JODOG

Tak ada yang sangkal hak setiap perjaka.

DEMANG PAJANGAN

Aku pun tak rela Adisaroh jatuh tidak di tangan kau.

DEMANG PATALAN

Juga menjadi hakmu leburkan Mataram.

WANABAYA

Dengar kalian semua: terhadap Mataram sikap Wanabaya tak berkisar barang sejari. Izinkan aku kini memperistri Adisaroh. Tanpa mendapatkannya aku rela kalian tumpas di sini juga. Jangan usir aku, terlepas dari Perdikan ini. Beri aku anggukan, Klinting, dan kalian para tetua, gegeduk rata Mangir yang perwira. (berlutut dengan tangan terkembang ke atas pada orang-orang di hadapannya). Aku lihat tujuh tombak berdiri di jagang sana. Tembuskanlah dalam diriku, bila anggukan tiada kudapat. Dunia jadi tak berarti tanpa Adisaroh dampingi hidup ini.

BARU KLINTING

Terlalu banyak kau bicara tentang Adisaroh. Kurang tentang Mangir dan Mataram. Siapkan tombak-tombak! Lepaskan dari sarungnya. Para demang – mengambil tombak dari jagang, mengepung Wanabaya dengan mata tombak diacukan padanya. Tombak-tombak ini akan tumpas kau, bila nyata kau punggungi leluhur, berbelah hati pada Perdikan, khianati teman-teman dan semua. Bicara kau!

WANABAYA (menatap ujung tombak satu per satu, dan mereka seorang demi seorang).
Dengarkan leluhur suara darahmu di atas bumi ini, darahmu sendiri yang masih berdebar dalam tubuhku, Ki Ageng Mangir Muda Wanabaya. Darah ini tetap murni, ya leluhur di alam abadi, seperti yang lain-lain, lebih dari yang lain-lain dia sedia mati untuk desa yang dahulu kau buka sendiri, untuk semua yang setia, karena dalam hati ini hanya ada satu kesetiaan. Tombak-tombak biar tumpas diri, kalau tubuh ini tak layak didiami darahmu lagi.

DEMANG PATALAN (melemparkan tombak ke dekat rana, menolong Wanabaya berdiri).
Katakan, Adisaroh takkan bikin kau ingkar pada Perdikan.

WANABAYA

Adisaroh takkan bikin Wanabaya ingkar pada Perdikan.

BARU KLINTING

Kau akan tetap melawan Mataram.

WANABAYA

Leluhur dan siapa saja yang dengar, inilah Wanabaya, akan tetap melawan Mataram.

DEMANG PATALAN

Membela semua kedemangan sahabat Mangir.

WANABAYA

Membela semua kedemangan sahabat Mangir.

DEMANG JODOG

Dengan atau tanpa Adisaroh kau tetap setiawan.

WANABAYA

Dengan atau tanpa Adisaroh Wanabaya tetap setiawan.

DEMANG PAJANGAN

Setiawan sampai mati.

WANABAYA

Setiawan sampai mati.

DEMANG PANDAK

Baru Klinting, bukankah patut sudah dia dapat anggukan? Tunjukan matamu pada Klinting, kau, Wanabaya.

BARU KLINTING

Lihatlah betapa semua temanmu ikut pikirkan kepentinganmu.

WANABAYA

Aku telah bersalah, Baru Klinting yang bijaksana!

BARU KLINTING

Lihatlah aku. (mengangguk perlahan- lahan). Para demang – (merangkul Wanabaya)

BARU KLINTING
Pergi kau dapatkan pengantimu.

WANABAYA (ragu meninggalkan panggung dalam iringan mata semua yang ditinggalkan).

BARU KLINTING

Kita semua masih curiga siapa waranggana dan rombongannya. Kalau ada Suriwang, dia akan bilang: Ai-ai-ai memang tak bisa lain. Tanpa Wanabaya cerita akan mengambil suara lain. Dilarang dia pun akan berkembang lain. Pukul tengara, pertanda pesta panen boleh dibuka.


SELESAI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar